محلی امن جهت نگهداری اطلاعات

مبتنی بر تکنولوژی رایانش ابری

دارای اپلیکیشن های مخصوص کامپیوتر و موبایل